Academic


Name Tel Room E-mail
Ang Sock Tiang 65163512 SDE1-05-12
Badarinza, Cristian 65163548 SDE1-05-30
Chen, Helen 65163512 SDE1-05-12
Choo Kian Koon, Steven 65163512 SDE1-05-12
Christudason, Alice 65163550 SDE2-03-11
Diao Mi 65163418 SDE1-05-11
Fan Yi 65163441 SDE1-05-13
Fu Yuming 65163547 SDE1-05-27
Ho Kim Hin, David 65161152 SDE1-03-05D
Huang Wei 65161932 SDE1-05-10
Lee Kwan Ok 65166254 SDE1-04-09
Li Qiang 66013108 SDE1-03-05C
Liao Wen-Chi 65163435 SDE1-05-29
Liow Kim Hiang 65163420 SDE1-04-18
Lum Sau Kim 65166900 SDE1-04-21
Malone-Lee Lai Choo 65166405 SDE1-04-15
Muhammad Faishal Bin Ibrahim 65166901 SDE1-05-03
Ong Seow Eng 65163552 SDE1-05-18
Ooi Thian Leong, Joseph 65163564 SDE1-05-14
Qin Yu 65163556 SDE1 05-26
Seah Kiat Ying, Sky 65163562 SDE1-05-05
Seek Ngee Huat 65163512 SDE1-05-12
Sin Lye Chong 6516-3512 SDE1-05-12
Sing Tien Foo 65164553 SDE1-05-17
Tan Poh Hong 65163512 SDE1-05-12
Tan Suan Eng Julie 65163512 SDE1-05-12
Tu Yong 65164455 SDE1-04-05
Wong Khei Mie, Grace 65163432 SDE1-04-11
Yu Shi Ming 65163415 SDE1-05-25